woensdag 27 oktober 2010

What in the world are they spraying?

Inmiddels heeft iedereen wel eens kriskras strepen van witte wolken in de lucht gezien van straalvliegtuigen, die zich uitstrekt van horizon tot horizon. En dat uiteindelijk de hemel doet veranderen in een troebele waas. Onze aangeboren intelligentie vertelt ons dat deze niet alleen maar damp paden van straalmotoren zijn. Maar nog niemand heeft (echt) onderzoek gedaan naar de vragen: Wie doet dit en waarom?

What In The World Are They Spraying poogt hier een antwoord op te geven.  Hier is een verhaal van een zich snel ontwikkelende industrie genoemd Geo-engineering. Gedreven door wetenschappers, bedrijven en overheden met de bedoeling het klimaat te regelen en het wijzigen van de chemische samenstelling van bodem en water. Dit allemaal voor de zogenaamd verbetering voor de mensheid. Hoewel officials stellen dat deze programma's alleen nog in de discussie fase zijn is het bewijs er in overvloed,dat zij al aan de gang zijn sinds ongeveer 1990. Maar ook dat het effect verwoestende gevolgen heeft aan gewassen, flora en fauna en  de menselijke gezondheid. We worden besproeid met giftige stoffen zonder onze toestemming en om het nog erger te maken. Ze liegen en verzwijgen het ook nog eens.

Zie hier de overige delen.

Bron: WAC