zondag 8 augustus 2010

Something Unknown

Documentaire van Renée Scheltema over de vijf paranormale verschijnselen: telepathie, helderziendheid, spirituele healing, psychokinese en remote viewing.

Kunnen mensen gedachten lezen? Of in de toekomst kijken? Kun je jezelf genezen van een terminale ziekte? Kan iemand echt met zijn geest voorwerpen bewegen, en kun je voorwerpen of plaatsen op afstand zien?

Waar ligt de grens tussen werkelijke magische krachten en bedrog? Al deze vragen onderzocht de Nederlandse cineaste Renée Scheltema in gesprekken met wereldberoemde experts op het gebied van parapsychologie, natuurkunde, biologie en geneeskunde. De film, waar Paul Verhoeven een bijdrage aan leverde... lees hier verder.

TrailerBron: Boeddhistische Omroep