zondag 28 februari 2010

Telepathy Seminar

De volgende anderhalf uur durende lezing legt je uit hoe gewoon en dagelijks telepathie is, maar machthebbers de kennis hieromtrent van oudsher onderdrukken. Telepathie word ook toegepast in onder meer spionage, mindcontrol, occulte groeperingen en word wetenschappelijk al lange tijd onderzocht.

Telepathie is het verbindend medium in het 'collectief bewustzijn'. Het stelt de mens in staat om ongeacht afstand onderling te communiceren, maar evengoed met dieren, planten en bomen, mineralen en veel meer. De communicatie in telepathie verloopt dus niet enkel rationeel in woorden, maar juist intutief in gevoel, beelden of een direct weten zonder rationeel sluitende causale verklaring.

Ieder mens past telepathie toe, maar de meerderheid is zich hier niet bewust van, de leidende klasse (verspreid over alle facetten van onze samenleving) wel. De mogelijkheden tot de diverse vormen van telepathische communicatie verschillen per mens en zijn afhankelijk van onder meer het dna, kennis en inzicht in het collectief bewustzijn, kennis van mogelijkheden en beperkingen van telepathie en de mate van ervaring en oefening.