zondag 28 februari 2010

Monarch Mindcontrol

Rusland begon in de jaren '50 met het bestralen van de Amerikaanse ambassade met 'ElektroMagnetische Wapens' (EMW). Tweentwintig mensen werden ziek en diverse ambassadeurs zijn gestorven voordat het Monarch memo in de jaren '70 bekend werd.

Ook dissidenten werden met EMW bewerkt om hun bewustzijn en fysieke staat te benvloeden en te verstoren. Zodra zij hier over klaagden werden zij onder dwang opgesloten in psychiatrische inrichtingen en bewerkt met experimentele psychoactieve medicatie. Dergelijke praktijken vonden en vinden nog steeds wereldwijd plaats.

Het Woodpecker signaal, welke zijn naam dankt aan het geluid overeenkomstig een specht die een hol in een boom tikt, begon op 4 juli 1974 en was 's werelds krachtigste radiozender die overal kon worden ontvangen door HAM radio operators. Dit was het begin van de WOIII elektromagnetische oorlogsvoering.


Zie ook de volgende twee documentaires,
Monarch II (80min)
Monarch III (45min)

Bron: Vimeo