zondag 28 februari 2010

Elixir of the toxic frog (Kambo)


Een documentaire over Kambo. Kambo is een huidafscheiding van een specifieke kikker ( de Phyllomedusa bicolor) uit de Amazone. Het wordt gebruikt voor medicinale doeleinden.


De voorbereiding omvat het niet of heel licht eten die dag en vlak voor de behandeling 2 liter water te drinken om het gebeuren wat prettiger te maken en het afval in je lichaam makkelijker te lozen. Met een speciale liaansoort worden er oppervlakkige gaatjes in je huid gebrand. Bij mannen is dit meestal op of om de schouders, bij vrouwen op het dijbeen. Vervolgens wordt het gekristalliseerde goedje met wat water gemengt en op de gaatjes geplaatst.


Het resultaat is meestal een tintelend warm gevoel in je lichaam waarna delen van het lichaam sterk lijken aan te spannen. Al is dit lang niet zo onprettig als omschreven. Het gevoel is simpelweg moeilijk te omschrijven. Vervolgens begin je hevig te braken. Tijdens de sessie is het normaal dat je je heel slecht voelt. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten, waarna het slechte gevoel snel vervangen wordt door een heel helder gevoel. Het is mogelijk een hallucinogene ervaring te hebben, al is dit niet gebruikelijk voor de meeste mensen. Het is net zoals bij de meeste entheogenen een sterk persoonlijke ervaring die voor iedereen anders is.


Één behandelaar die regelmatig in Nederland hiermee werkt omschrijft Kambo als het je cellen laten herinneren wat hun originele functie is. Het goedje bevat een aantal recent ontdekte peptiden die zeer sterk anti-bacterieel en anti-parasitair werken. Momenteel wordt hier voornamelijk in Brazilië wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Kambo wordt door locale stammen uit de Amazone zoals de Katukina gebruikt tegen zaken als slangenbeten en ziekte. De belangrijkste reden voor het gebruik van Kambo door deze stammen is echter niet het medicinale aspect, maar het helen van een slechte aura of geen geluk hebben tijdens het jagen of in het vinden van een partner.


Belangrijk is te beseffen dat dit geen medisch advies is, en dat u ten alle tijde zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen keuzes omtrent uw eigen gezondheid. Veel plezier bij het kijken.


Bron: Anarchiel door Michel

The Freedom Movie

Monarch Mindcontrol

Rusland begon in de jaren '50 met het bestralen van de Amerikaanse ambassade met 'ElektroMagnetische Wapens' (EMW). Tweentwintig mensen werden ziek en diverse ambassadeurs zijn gestorven voordat het Monarch memo in de jaren '70 bekend werd.

Ook dissidenten werden met EMW bewerkt om hun bewustzijn en fysieke staat te benvloeden en te verstoren. Zodra zij hier over klaagden werden zij onder dwang opgesloten in psychiatrische inrichtingen en bewerkt met experimentele psychoactieve medicatie. Dergelijke praktijken vonden en vinden nog steeds wereldwijd plaats.

Het Woodpecker signaal, welke zijn naam dankt aan het geluid overeenkomstig een specht die een hol in een boom tikt, begon op 4 juli 1974 en was 's werelds krachtigste radiozender die overal kon worden ontvangen door HAM radio operators. Dit was het begin van de WOIII elektromagnetische oorlogsvoering.


Zie ook de volgende twee documentaires,
Monarch II (80min)
Monarch III (45min)

Bron: Vimeo

Telepathy Seminar

De volgende anderhalf uur durende lezing legt je uit hoe gewoon en dagelijks telepathie is, maar machthebbers de kennis hieromtrent van oudsher onderdrukken. Telepathie word ook toegepast in onder meer spionage, mindcontrol, occulte groeperingen en word wetenschappelijk al lange tijd onderzocht.

Telepathie is het verbindend medium in het 'collectief bewustzijn'. Het stelt de mens in staat om ongeacht afstand onderling te communiceren, maar evengoed met dieren, planten en bomen, mineralen en veel meer. De communicatie in telepathie verloopt dus niet enkel rationeel in woorden, maar juist intutief in gevoel, beelden of een direct weten zonder rationeel sluitende causale verklaring.

Ieder mens past telepathie toe, maar de meerderheid is zich hier niet bewust van, de leidende klasse (verspreid over alle facetten van onze samenleving) wel. De mogelijkheden tot de diverse vormen van telepathische communicatie verschillen per mens en zijn afhankelijk van onder meer het dna, kennis en inzicht in het collectief bewustzijn, kennis van mogelijkheden en beperkingen van telepathie en de mate van ervaring en oefening.

Freedom Next Time - John Pilger

zondag 21 februari 2010

The Weather Underground

De documentaire 'The Weather Underground' uit 2002 toont de opkomst en ondergang van de Weathermen beweging.

De Weathermen stelden zich o.a. ten doel om de VS regering ten val te brengen en de oorlog in Vietnam te beëindigen, 'Bring The War Home'.

Naast de gebruikelijke methoden van protest ging men uiteindelijk over tot geweld in de vorm van bomaanslagen op economische- en overheidsdoelen zoals het Pentagon in 1971 en vermeden daarbij slachtoffers.

The Weathermen onderhield banden met andere groeperingen waaronder de Black Panters.


Even doorklikken, insluiten verhinderd!

Anarchism in America

vrijdag 19 februari 2010

The Ultimate Chemtruth

Nostradamus 2012 End Time

De typisch amerikaanse apocalyptische benadering daargelaten, geeft deze documentaire een aardig inzicht in de galactische uitlijning die op 21 dec. 2012 naar verwachting zal plaatsvinden en onderbouwd word door zeer veel theorien. Zoals door Nostradamus, de Mayakalender, I Ching, vrijmetselarij, astrologie en wereldwijd veel meer.

Welke invloed deze galactische uitlijning in ons melkwegstelsel op de mens en aarde zal uitoefenen is niet bekend en daar word veel over gespeculeerd. Dat de mens en aarde onder invloed staan van sterren en planeten en deze ons gedrag en gebeurtenissen beïnvloeden staat onomstotelijk vast en word o.a. onderzocht in de chronobiologie.

Fall of the Republic

Rubber Jungle

Francisco Alves (Chico) Mendes Filho (15 december, 1944 – 22 december, 1988), bekend als de 'Ghandi van de Amazone', was een Braziliaans milieu-activist. Voorvechter voor het behoud van de Amazone en de rechten van rubbertappers.

Meer over Chico Mendes in de documentaire 'Rubber Jungle'


Other parts

donderdag 18 februari 2010

Generation RX

Generation RX is een documentaire uit 2008 die de ellende belicht veroorzaakt door psychiatrische medicatie toegepast op kinderen.


Zie hier de volledige documentaire (LQ) en  de  bittorrent (HQ)

Voor wie het allemaal even teveel word, het 'spelletje' Generation RX

'In Den Beginne' Bram Vermeulen over Zacharia Sitchin

Olympic Flame

Directed by Ljubodrag Simonvić, een oud Joegoslavisch basketballspeler en deelnemer aan de Olympische spelen van Munchen. Een kritische documentaire over de kapitalistische, fascistische (new world order) ideologie waarop de olympische spelen zijn gebaseerd en zich onder andere uit in gebruikte symboliek en rituelen.Cannabis Cures Cancer - "Run From The Cure" The Rick Simpson Story

This Day In History: The Woodstock Festival

Psychiatrie, Een Industrie Des Doods

The Evilness of Power [Dutch Subtitles]


Watch the Evilness of Power [Dutch Subtitles] in Activism & Non-Profit  |  View More Free Videos Online at Veoh.com

Kymatica

De Farmacratische Inquisitie

Zeitgeist, The Movie | Final Edition [ Dutch subtitles ]

Flow - For The Love Of Water

Ik heb altijd geleerd dat iedereen op deze wereld recht heeft op drinkbaar water. Ik heb ook geleerd dat dit recht altijd een illusie is geweest en zal blijven. Van deze onthutsende documentaire werd ik niet echt vrolijk en de beelden spraken voor zich.

De film is een aanklacht tegen de multinationals die al het water bezitten en compleet corrupt zijn. Talloze voorbeelden daarvan worden getoond in de documentaire. Deze multinationals zijn bijvoorbeeld opgericht door financiële instellingen die geen moer geven om wat hun filosofie en streefdoel zou moeten zijn, namelijk zoveel mogelijk mensen voorzien van zuiver water.

De schrijnende beelden van water dat vreselijk vervuild is en waar mensen zich in moeten wassen en van drinken, worden afgewisseld met commentaar van verschillende experts op het vlak van water. Lees meer.


The Assassination of Martin Luther King Jr.

Water - The Great Mystery

Terence McKenna - The Alchemical Dream